1. ประดับเครื่องหมายของสมาคม
  2. ได้รับวารสาร หรือข่าวสารของสมาคม
  3. ได้รับส่วนลดในการใช้ห้องจัดเลี้ยง,ห้องประชุมของสมาคม
  4. ได้รับสวัสดิการต่างๆของสมาคม
  5. ได้รับส่วนลดพิเศษจากสถานประกอบการและร้านค้าต่างๆ

  สถานประกอบการ/ร้านค้าที่ให้สิทธิประโยชน์สมาชิกส.มก.(แสดงบัตรสมาชิก)

  1. ร้านประชาเวช(ขายเครื่องเขียน)
   230 ประชานิเวศน์ 1.  แขวง.ลาดยาว จตุจักร กทม.10900
   โทร.02-9543496,แฟ๊ก. 02-9543496   คุณ สุนทรี,คุณ นงเยาว์,
   รับส่วนลด 10 %เมื่อซื้อเงินสด 100 บาทขึ้นไป
 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top