ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายสกล  มงคลธรรมากุล  นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   ที่ปรึกษาสมาคม   คณะกรรมการบริหารสมาคม   ชมรมใน ส.มก.  ผู้แทนรุ่นนิสิตเก่า มก.   นิสิตเก่า มก. และเจ้าหน้าที่สมาคม  ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2560  ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  พระบรมมหาราชวัง


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top