พิธีมอบโล่แสดงความยินดีกับองคมนตรีและนิสิตเก่าดีเด่น

 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดพิธีมอบโล่แสดงความยินดีกับองคมนตรีและนิสิตเก่าดีเด่น  ประจำปี  2560  โดยได้รับเกียรติจากฯพณฯ  นายอำพล  เสนาณรงค์  ผู้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีในรัชกาลที่ 9  เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2560  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top