เข้าพบ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี

นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี  นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  เข้าพบ  ดร.จรัลธาดา  กรรณสูต  องคมนตรี  เพื่อคารวะและรายงานนโยบายของ ส.มก.  ขอคำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ  เมื่อวันจันทร์ที่  22  พฤษภาคม  2560  ณ  บ้านพักซอยคุณหญิงพหลฯ


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top