เกษตรศาสตร์รวมใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดโครงการ “เกษตรศาสตร์รวมใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง” เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมีวัตถุประสงค์ ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  เพื่อใช้ในพระราชพิธีดังกล่าว จำนวน 100,000 ดอก กำหนดเวลาดำเนินการวันที่  20  มิถุนายน  2560  ถึง  28  กันยายน  2560  ทุกวันจันทร์ - ศุกร์เวลา  10.00 – 16.00  น. เว้นวันหยุดราชการ  ณ  ห้องนนทรี  ชั้น  1  อาคาร ส.มก.


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top