เจาะตลาดผลไม้ไทยออนไลน์ไปจีน

     สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดสัมมนาครั้งสำคัญ เพื่อการสร้างอาชีพ ค้าขายออนไลน์ จากผู้มีประสบการณ์ตรง ทำเอง ทำจริง จนประสบความสำเร็จ  เรื่อง"เจาะตลาดผลไม้ไทยออนไลน์ไปจีน"  วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.15 น.  

ในครั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับเกียรติอย่างสูง จากปลัดกระทรวงพาณิชย์ คุณ วิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์ บรรยายพิเศษเรื่อง  Offline 2 Online @ Chantaburi Model    ขอเชิญผู้สนใจ โทรติดต่อ สำรองที่นั่ง รับจำนวนจำกัด ที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  โทรศัพท์  02-579-2419 , 02-579-3485  หรือ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top