เกษตรศาสตร์รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง โดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 20 มิถุนายน 2560

ต้องขอขอบพระคุณ คุณ สฤษฎเกียรติ แจ่มสมบูรณ์ ชาวเกษตรศาสตร์ เจ้าของรายการ Hot line Thailand

 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top