เรียนเชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติ

วันที่ 3 - 5 ส.ค. 60 โดยวันที่ 3 ส.ค. 60 มีพิธีเปิดงานถวายราชสักการะ อ่านฉันท์ ถวายในหลวง ร. 9 ประธานในพิธีคือ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top