โครงการ “วันเกษตรศาสตร์” เขียวขจี ทำดี ทั่วแผ่นดิน

 นายสกล มงคลธรรมากุล อดีตนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2558 - 2560) และกรรมการส่งเสริมกิจการ มก. ได้ไปเยี่ยมเยียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และได้ร่วมงานก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน วิทยาเขตศรีราชา สำหรับนิสิตใหม่ KU 77 พร้อมทั้งเป็นตัวแทน ส.มก.มอบรถราง ที่ได้จากการสนับสนุนของเครือข่ายนิสิตเก่า มก. รุ่นต่างๆ ในโครงการ “วันเกษตรศาสตร์” เขียวขจี ทำดี ทั่วแผ่นดิน ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาศครบ 72 ปี มก. ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ไว้ใช้ รับส่งในวิทยาเขตศรีราชา โดยมีรศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top