ร่วมถวายพระพรชัยมงคล

นายวินิจ  วิริยาสิตาภรณ์  เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คณะกรรมการบริหารฯ  ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ  ๘๕  พรรษา  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐   ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ  ๕๐  ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top