ถวายพ่อหลวง ร.9

.เมื่อวันที่ 24  สิงหาคม  2560  นายสุวัฒน์  จึงวิวัฒนาภรณ์  นายก ส.มก.จังหวัดนครราชสีมา  ได้นำดอกไม้จันทน์ที่นิสิตเก่า มก.ร่วมกันทำขึ้น  จำนวน  1,080  ดอก  เพื่อถวายพ่อหลวง ร.9  มอบให้ ส.มก.

 


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top