การแข่งขันกอล์ฟสมาชิกสัมพันธ์  ครั้งที่ 2/2560

 การแข่งขันกอล์ฟสมาชิกสัมพันธ์ชมรมกอล์ฟ ส.มก. ครั้งที่ 2/2560  วันศุกร์ที่  25  สิงหาคม   2560  ณ  สนามอยุธยา  กอล์ฟ  คลับ  

ภาพกิจกรรม


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top