มอบเงินช่วยเหลือของกองทุนนิสิตเก่า มก.

นายวินิจ วิริยาสิตาภรณ์ เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมฯ มอบเงินช่วยเหลือให้กับ นางสาวสรินทิพย์ สุทธิพงษ์ชัยกุล นิสิตเก่า มก. รุ่นที่ 60 สมาชิก ส.มก.ที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุไฟไหม้บ้าน โดยมีนางสุรีพร เสรีสวัสดิ์พิชัย มารดาของผู้เสียชีวิตเป็นผู้รับผลประโยชน์ เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร ส.มก.

 


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top