งานสืบสาน วันนาคะเสถียร  ปี 2560

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายชัยรัตน์  อร่ามศรี และ ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์  ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมในพิธีทำบุญและวางพวงมาลา  หน้ารูปปั้น  นายสืบ  นาคะเสถียร เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน  ผู้เป็นต้นแบบนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทย  ในงาน“สืบสาน  วันนาคะเสถียร ”  ปี 2560  ในวันศุกร์ที่  1 กันยายน  2560  ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top