มอบกระเช้าเพื่อขอบคุณนายสุนันต์ อรุณนพรัตน์

 นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล   อุปนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  มอบกระเช้าเพื่อขอบคุณนายสุนันต์  อรุณนพรัตน์  นิสิตเก่ามก. รุ่นที่ 29  อดีตอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ที่ให้เกียรติรับเป็นประธานในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี   ประจำปี  2560 พร้อมทั้งหารือแนวทางในการดำเนินการจัดงานดังกล่าว  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  14  กันยายน  2560  ณ ห้องรับรอง  สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top