ร่วมงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 121 ปี

นายชัยรัตน์ อร่ามศรี   เป็นผู้แทนนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมงานพร้อมทั้งวางพวงมาลา  ในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 121 ปี  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงสถาปนากรมป่าไม้  เมื่อวันจันทร์ที่  18  กันยายน  2560  เวลา 0.730  น.  ณ  ลานหน้าอาคารเทียมคมกฤส  กรมป่าไม้ 


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top