แสดงความยินดีกับ นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ นิสิตเก่า มก. รุ่นที่ 39 ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องผู้อำนวยการองค์การฯ ชั้น 2 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top