แสดงความยินดีกับ นายลักษณ์ วจนานวัช

ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี  นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  และคณะกรรมการบริหารสมาคม  เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ  นายลักษณ์  วจนานวัช  นิสิตเก่า  มก. รุ่นที่ 35  ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ  ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14  ธันวาคม  2560  ณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ชั้น 2 


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top