งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล "นนทรีบาน สานใจรัก"

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.) ร่วมกับ         มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สอก.)  ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 29  จัดงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล "นนทรีบาน สานใจรัก" โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์วงใหญ่  เพื่อนำรายได้ร่วมสมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  เมื่อวันที่ 26  ธันวาคม  2560  ณ  ห้องนนทรี  อาคาร ส.มก.

ภาพกิจกรรม


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top