Golf  all KU

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการการแข่งขัน Golf All KU ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ณ สนามศูนย์กีฬากองทัพบก

 

 

 

 

 

 


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top