การแข่งขันกอล์ฟสมาชิกสัมพันธ์ชมรมกอล์ฟ ส.มก. ครั้งที่ 1/2561

การแข่งขันกอล์ฟสมาชิกสัมพันธ์ชมรมกอล์ฟ ส.มก. ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันศุกร์ที่  23  มีนาคม  2561  ณ  สนามศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก  รามอินทรา   Shotgun  Start  12.00 น.


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top