กอล์ฟสมาชิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 2-2561

การแข่งขันกอล์ฟสมาชิกสัมพันธ์ชมรมกอล์ฟ ส.มก. ครั้งที่ 2/2561 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ สนามเลควูค คันทรี่ คลับ Shotgun Start 12.00 น.

ภาพกิจกรรม


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top