โบว์ลิ่งการกุศล  ประจำปี  2561


สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ Blu-O เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากฯพณฯ องคมนตรี ดร.จรัลธาดา กรรณสูตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

ภาพกิจกรรม 


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top