020861 1

ร่วมงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี


ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 020861 1

 020861 1

 020861 1

 020861 1

 020861 1

 020861 1

 020861 1

 020861 1

 020861 1


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top