งานนนทรีสโมสร  ครั้งที่ 4/2560

 งานนนทรีสโมสร ครั้งที่ 4/2561 เจ้าภาพร่วม : KU 26 + KU 29 + ชมรมบาสเกตบอล มก. เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องนนทรี อาคาร ส.มก.

ภาพกิจกรรม


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top