พิธีลงนามสัญญาร้านอาหาร (พื้นที่ใช้ประโยชน์)

     ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับพื้นที่ร้านอาหารส.มก. ร่วมในพิธีลงนามและร่วมเป็นสักขีพยาน ในสัญญาร้านอาหาร (พื้นที่ใช้ประโยชน์) ของ ส.มก. กับ บริษัท คินเซน ฟู๊ด จำกัด โดยนางสาวผาสุข เลาหประสิทธิพร นิสิตเก่า มก. รุ่นที่ 34 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิรุณ ชั้น 2 อาคาร ส.มก.


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top