งานนนทรีสโมสร ครั้งที่ 5/2561

เจ้าภาพร่วม : สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มก. + ชมรมลีลาศ ส.มก. + ชมรมบันเทิงและการท่องเที่ยว ส.มก. + ชมรมไลน์ด๊านซ์ ส.มก. + ชมรมขับร้องประสานเสียงนนทรีคอรัส เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องนนทรี อาคาร ส.มก.

รูปกิจกรรม


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top