แสดงความยินดีกับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี

นายวินิจ วิริยาสิตาภรณ์ เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนนายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี นิสิตเก่า มก. ปริญญาเอก ที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย


 
 CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top