ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2561

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2561 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา


 
 CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top