จับสลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก ส.มก


ร.ต.ประพาส   ลิมปะพันธุ์  ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ  ร่วมเป็นสักขีพยานในการจับสลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ  เมื่อวันจันทร์ที่  26  พฤศจิกายน  2561  ณ  ห้องประชุมพิรุณ  อาคารสมาคมฯ   โดยนายศุภชัย  พันธุกานนท์  นิสิตเก่า  มก.รุ่นที่  32  ได้รับหมายเลขผู้สมัครหมายเลข 1  และ นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง  นิสิตเก่า  มก.รุ่นที่  34  ได้รับหมายเลขผู้สมัครหมายเลข 2  
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top