สวัสดีปีใหม่ปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์


นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล  อุปนายกสมาคมสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมฯ  พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  เข้าพบนายอนันต์  สุวรรณรัตน์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในฐานะประธานการจัดงานคืนสู่เหย้า ประจำปี  2562   เพื่อหารือแนวทางในการจัดงาน  พร้อมทั้งสวัสดีปีใหม่  ในวันพุธที่ 2  มกราคม  2562  ณ ห้องปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top