โครงการ CSR ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียน


นายศิริชัย เจริญวุฒิลาภ ประธานฝ่ายหารายได้สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคม ร่วมมอบเงิน จำนวน 98,504 บาท พร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ในโครงการ CSR ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านหนองกลางพง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และนิสิตเก่า มก.รุ่นต่าง ๆ เป็นจำนวนเงิน 64,6300 บาท


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top