สวัสดีปีใหม่

นายศิริชัย  เจริญวุฒิลาภ ประธานฝ่ายหารายได้   ผู้แทนนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าพบท่านอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9  เพื่อกราบเรียนเชิญมาเป็นประธานในพิธีมอบโล่นิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี  2562  พร้อมทั้งสวัสดีปีใหม่  ในวันพฤหัสบดีที่ 17  มกราคม  2562  เวลา 14.00 น. ณ กรมวิชาการเกษตร  ชั้น 5


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top