พิธีมอบทุนการศึกษา

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากทุกวิทยาเขต รวม 40 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท ในงานวันเกษตรศาสตร์ "๗๖ปี นนทรี คืนถิ่น " เมื่อ วันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพกิจกรรม


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top