พิธีมอบโล่นิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒


ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในสมัยรัชกาลที่ ๙ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่นิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งในปีนี้มีผู้ที่ได้รับโล่ทั้งหมด ๒๐ ท่าน จาก ๗ ประเภท และรางวัลคนดีศรีเกษตรอีก ๑ ท่าน เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพกิจกรรม


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top