มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณ


นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบนายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร เพื่อมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณที่อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำในกิจกรรมต่างๆของสมาคม ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องผู้อำนวยการเขตจตุจักร


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top