โครงการ  KU  Night  Eat & Read

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ KU Night Eat & Read (จัดอาหารให้กำลังใจน้องนิสิตช่วงสอบ) ระหว่างวันจันทร์ที่ 13 ถึงวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.30 – 20.30 น. ณ โรงอาหารกลาง 1 และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งผ่านความรัก ความห่วงใย และกระชับสายสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวเกษตร โดยได้รับการตอบรับจากน้องๆและนิสิตเก่า มก. รุ่นพี่ๆ ที่ไปร่วมช่วยกันทำกิจกรรมอย่างดียิ่ง


 
 CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top