มอบเงินช่วยเหลือนิสิตเก่า มก.

นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการบริหารฯ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือนิสิตเก่า มก. ที่ประสบความเดือดร้อน ผ่านกองทุนนิสิตเก่า มก. ให้กับนายปรีชา มงคลากร อายุ 71 ปี นิสิตเก่า มก. รุ่นที่ 29 คณะเศรษฐศาสตร์ ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ เนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนายวุฒิ โชสิวสกุล เพื่อนร่วมรุ่นที่ 29 และคณะเป็นผู้แทนมาร่วมรับมอบเงินดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารสมาคมฯ


 
 CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top