010261 2
โบว์ลิ่งการกุศล ส.มก. ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

010261 2สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณ
นายธัญญา เนติธรรมกุล KU 41
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่ให้เกียรติเป็นประธานจัดการแข่งขัน
ณ Blu-O เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน กรุงเทพฯ
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562


 
 CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top