สัมมนา คุณค่าของชีวิต ใจบันดาลแรง อึด ฮึด สู้

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสัมมนา “คุณค่าของชีวิต” เรื่อง ใจบันดาลแรง อึด ฮึด สู้ ตามแผนนโยบายยุทธศาสตร์ ส.มก.ยุคใหม่ โดยนางศิริภัสสร ลิมปิติเกียรติ นิสิตเก่า มก.รุ่นที่ 62 คณะสังคมศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์กลุ่มบำบัด โรงพยาบาลศรีธัญญา ให้เกียรติเป็นวิทยากร และดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์สุขภาวะนิสิต KU Happy Place Center อาคารบริการเรียนรู้ กองกิจการนิสิต ชั้น 1

ภาพกิจกรรม


 
 CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top