ทำบุญเลี้ยงพระเพล  "เพื่อ ส.มก.ก้าวไกล  มหาวิทยาลัยก้าวหน้า"

 
ดร.วิฑูรย์  สิมะโชคดี  นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม  ทำบุญเลี้ยงพระเพล  "เพื่อ ส.มก.ก้าวไกล  มหาวิทยาลัยก้าวหน้า"  พร้อมทั้งเรียนเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  โดยมีอดีตนายกสมาคม  ผู้แทนนิสิตเก่า มก. รุ่นต่าง ๆ  นายกสมาคมนิสิตเก่า มก. คณะต่าง ๆ  และนิสิตเก่า มก. รุ่นต่าง ๆ ให้เกียรติมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง   ณ ห้องนนทรี ชั้น 1  อาคารสมาคมฯ ในวันพฤหัสบดีที่  30  มีนาคม  2560

 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top