นายสกล มงคลธรรมากุล นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการบริหารสมาคม ร่วมบริจาคเงินที่ได้รับจากการระดมทุนของสมาชิกนิสิตเก่าเกษตร ตามโครงการ "เกษตรศาสตร์รวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม ประจำปี 2560" จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งเเสนบาทถ้วน) ให้กับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมีอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ เป็นผู้รับมอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 กรมวิชาการเกษตร
 
 
 
 

 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top