สารจากนายกวิฑูรย์  สิมะโชคดี  ฉบับที่  5

 เรียน พี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ชาวนนทรี ครับ

               บัดนี้ ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนคณะกรรมการ ส.มก. ชุดใหม่ได้ลงนามเรียบร้อยเมื่อวันพฤหัสบดีที่16 มี.ค.60 ส่งมาถึงที่  ส.มก.  เราวันนี้เองสดๆ ร้อนๆ จึงถือว่า ทุกอย่างถูกต้องเป็นทางการแล้วครับ

               จากนี้ไป คณะกรรมการฯ  จะรีบประชุมครั้งแรกโดยเร็วที่สุด เพื่อกำหนดแผนงานที่จะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของนิสิตเก่าและมก. ตามนโยบายที่ให้ไว้   และจะเร่งตั้งกรรมการที่เชิญจาก นายกสมาคมนิสิตเก่าทุกคณะโดยเร็ว

พร้อมนี้ได้กำหนดจัดทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อความรักความสามัคคีของพลังนิสิตเก่า มก. ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มี.ค. 60  ที่ ส.มก.ด้วยแล้ว

       จึงเรียนยืนยันในความพร้อมที่จะทำงานเต็มที่ เพื่อพวกเรานิสิตเก่าทุกคนและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราครับ

       หากพวกเราชาวนนทรี มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ ขอให้แจ้งโดยตรงได้เลย จะถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับ

      ผมและคณะกรรมการฯ จะรายงานความคืบหน้าในเรื่องต่างๆ เป็นระยะๆ ให้ทุกท่านได้ทราบนะครับ

       ขอบคุณมากๆ ครับผม

           วิฑูรย์ สิมะโชคดี

            23 มี.ค. 60/15.21 น


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top