สารจากนายกวิฑูรย์ สิมะโชคดี ฉบับที่ 4

 

เรียน พี่ๆ เพื่อนๆ  และน้องๆ  ชาวนนทรีที่รัก

       ผมขอรายงานความคืบหน้าต่างๆ  ของคณะกรรมการ ส.มก. เพื่อทราบดังนี้

1.  ถึงวันนี้แล้ว ก็ยังรอคำสั่งอนุมัติตั้งกรรมการ ส.มก.คณะใหม่จากกระทรวงมหาดไทยอยู่   ทำให้ผม

     และทีมงานยังไม่สามารถทำอะไรที่เป็นทางการได้ เข้าใจว่าน่าจะได้เอกสารอนุมัติภายในอาทิตย์หน้านี้

     (เกือบ  2  เดือนแล้ว)

2.  ขณะที่รออยู่นี้ คณะกรรมการก็ได้ประชุมหารือนอกรอบเพื่อทำงานอย่างขะมักเขม้นล่วงหน้าไปแล้ว

     หลายเรื่อง  เพื่อว่าเมื่อคำสั่งตกลงมาแล้วจะได้ทำงานได้ต่อไปทันทีเลย เช่น การหาสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น   

     การจัดทำยุทธศาสตร์ระยะสั้นและกลาง   การเตรียมห้องนิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน

     การเตรียมการสัมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องต่างๆ  เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ๆ ด้วย   การเตรียมการ

     ตรวจรับงาน   การเตรียมงานหารายได้   เป็นต้น

3.  ผมกำลังจัดตารางเดินสายเข้าพบคณบดีทุกคณะใน มก. เพื่อรายงานตัวและทีมงาน พร้อมทั้งขอหารือ

     เรื่องความร่วมมือต่างๆ ด้วย

 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ครับผม

                   วิฑูรย์ สิมะโชคดี 

                       22 มี.ค. 2560


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top