แสดงความยินดีกับนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ นิสิตเก่า มก. รุ่นที่ 39 ที่ได้รับตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องอธิบดีกรมทางหลวง


 
 CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top