ตอนนี้ ส.มก. ได้รับการจดทะเบียน
คณะกรรมการฯชุดที่สองเรียบร้อยแล้ว
จึงเป็นครั้งแรกที่ ส.มก.ได้มีนายกสมาคม
นิสิตเก่าหรือผู้แทนนิสิตเก่าของคณะต่างๆ
ครบทุกคณะ
  • ข่าวทั่วไป
เยี่ยมชมกิจกรรมร้านค้าส.มก. ในงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2561
เข้าพบท่านอำพล เสนาณรงค์
แสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่กับนายอภิรมย์  สุขประเสริฐ   ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล "นนทรีบาน สานใจรัก"
แสดงความยินดีกับ นายลักษณ์ วจนานวัช
แสดงความยินดีกับ นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์
การตัดสินรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
สัมมนา กายแข็ง แรงดี สู่ชีวี 4.0
กอล์ฟการกุศล  ประจำปี  2560​
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร. จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
รับมอบรายงานผลการวิเคราะห์การติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาอาคาร ส.มก.
มอบเงินช่วยเหลือนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KU กระบี่ เพื่อสังคม ครั้งที่ 2
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 121 ปี
มอบกระเช้าเพื่อขอบคุณนายสุนันต์ อรุณนพรัตน์
ประชุมและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
งานสืบสาน วันนาคะเสถียร  ปี 2560
โครงการ เกษตรศาสตร์รวมใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง
มอบเงินช่วยเหลือ
มอบเงินช่วยเหลือนิสิต มก.ฉกส. ที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดสกลนคร
โครงการ เกษตรศาสตร์รวมใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง
มอบเงินช่วยเหลือของกองทุนนิสิตเก่า มก.
มอบเงินช่วยเหลือของกองทุนนิสิตเก่า มก.
การแข่งขันกอล์ฟสมาชิกสัมพันธ์  ครั้งที่ 2/2560
เห็ดเป็นยา จริงเหรอ?
ถวายพ่อหลวง ร.9
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล
โครงการ “วันเกษตรศาสตร์” เขียวขจี ทำดี ทั่วแผ่นดิน
งานสัมมนาเห็ดเป็นยา
ส.มก. ขอขอบคุณ น้ำใจงามๆทีมงานบริษัท CPF.
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
เรียนเชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติ
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมนาวิชาการฟรี 2017 "เริ่องเจาะตลาดผลไม้ไทยออนไลน์ไปจีน"
  ส.มก. รวมใจ ปล่อยกุ้ง ปู  ปลา ๖๐ ล้านตัวทั่วประเทศ
ถวายพระพรชัยมงคล ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทูลเกล้าถวายเงิน
เจาะตลาดผลไม้ไทยออนไลน์ไปจีน
เกษตรศาสตร์รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้าพบ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9
มอบเงินช่วยเหลือของกองทุนนิสิตเก่า มก.
ประชุมเรื่องความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม ส.มก.
เจาะตลาดผลไม้ไทยออนไลน์ไปจีน
เกษตรศาสตร์รวมใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง
เชื่อมความสัมพันธ์เครือข่าย ส.มก.
มอบเงินกองทุนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นายคงกะพัน ทองศรี
มอบเงินกองทุนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คุณทะแกล้ว  รัตนากาญจน์)
เข้าพบ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ทำบุญเลี้ยงพระเพล  "เพื่อ ส.มก.ก้าวไกล  มหาวิทยาลัยก้าวหน้า"
 3R Reduce Reuse Recycle
ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
พิธีมอบโล่แสดงความยินดีกับองคมนตรีและนิสิตเก่าดีเด่น
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
GOLF ALL KU 2017
นายกสมาคมฯ วาระปี 2560- 2562
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มก. เข้าสวัสดีปีใหม่ นายก ส.มก.
 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top