Black Ribbon

   
     

    ตอนนี้ ส.มก. ได้รับการจดทะเบียน
คณะกรรมการฯชุดที่สองเรียบร้อยแล้ว
จึงเป็นครั้งแรกที่ ส.มก.ได้มีนายกสมาคม
นิสิตเก่าหรือผู้แทนนิสิตเก่าของคณะต่างๆ
ครบทุกคณะ
  • ข่าวทั่วไป
ประชุมและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โครงการ เกษตรศาสตร์รวมใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง
งานสืบสาน วันนาคะเสถียร  ปี 2560
มอบเงินช่วยเหลือนิสิต มก.ฉกส. ที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดสกลนคร
มอบเงินช่วยเหลือของกองทุนนิสิตเก่า มก.
มอบเงินช่วยเหลือของกองทุนนิสิตเก่า มก.
การแข่งขันกอล์ฟสมาชิกสัมพันธ์  ครั้งที่ 2/2560
เห็ดเป็นยา จริงเหรอ?
ถวายพ่อหลวง ร.9
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล
โครงการ “วันเกษตรศาสตร์” เขียวขจี ทำดี ทั่วแผ่นดิน
งานสัมมนาเห็ดเป็นยา
ส.มก. ขอขอบคุณ น้ำใจงามๆทีมงานบริษัท CPF.
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
เรียนเชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติ
สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมนาวิชาการฟรี 2017 "เริ่องเจาะตลาดผลไม้ไทยออนไลน์ไปจีน"
  ส.มก. รวมใจ ปล่อยกุ้ง ปู  ปลา ๖๐ ล้านตัวทั่วประเทศ
ถวายพระพรชัยมงคล ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทูลเกล้าถวายเงิน
เจาะตลาดผลไม้ไทยออนไลน์ไปจีน
เกษตรศาสตร์รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้าพบ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9
มอบเงินช่วยเหลือของกองทุนนิสิตเก่า มก.
ประชุมเรื่องความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม ส.มก.
เจาะตลาดผลไม้ไทยออนไลน์ไปจีน
เกษตรศาสตร์รวมใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง
เชื่อมความสัมพันธ์เครือข่าย ส.มก.
มอบเงินกองทุนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นายคงกะพัน ทองศรี
มอบเงินกองทุนนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คุณทะแกล้ว  รัตนากาญจน์)
เข้าพบ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ทำบุญเลี้ยงพระเพล  "เพื่อ ส.มก.ก้าวไกล  มหาวิทยาลัยก้าวหน้า"
 3R Reduce Reuse Recycle
ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
พิธีมอบโล่แสดงความยินดีกับองคมนตรีและนิสิตเก่าดีเด่น
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
GOLF ALL KU 2017
นายกสมาคมฯ วาระปี 2560- 2562
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มก. เข้าสวัสดีปีใหม่ นายก ส.มก.
 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top