มอบเงินช่วยเหลือ

นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี  นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  และคณะกรรมการบริหารสมาคม  มอบเงินช่วยเหลือของกองทุนนิสิตเก่า มก. ให้กับ นายชัยณรงค์  พิพัฒนสุข  นิสิตเก่า มก. รุ่นที่ 32  โดยมีนางสุพิศ  พิพัฒนสุข  ภรรยาเป็นผู้แทนในการรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 18  สิงหาคม  2560  ณ  อาคาร ส.มก.


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top