มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร. จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี

นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล  อุปนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ผู้แทนสมาคมฯ  และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร. จรัลธาดา  กรรณสูต  องคมนตรี  ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิทยาศาสตร์การประมง  เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน  2560  ณ  ห้องรับรอง  คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top