กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

 ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพิธีฝึกซ้อมผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปี  2560  กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยบัณฑิต คณะประมง คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  และ คณะมนุษยศาสตร์  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน   2560  ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top