5 ภาคีบริจาคเงินให้ศิริราช

     ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายก สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  และนายสง่า ดามาพงษ์ ประธานจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล  "นนทรีบาน สานใจรัก" นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ (ส.มก.) มูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร มก.(สอก.) และ ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 29 (KU29)  มอบเงินที่ได้จากการจัดคอนเสิร์ตฯ จำนวน 3,623,486.00 บาท ให้แก่ รศ.นพ. นริศ  กิจณรงค์  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เพื่อสมทบสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เมื่อวันที่ 21 กพ.2561.


 
 


CONTACT
Address : สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Phone: 02-579-2419,02-579-3485 ,02-579-5091
Fax:  02-940-5926
Email: ku@ku-alumni.org

Back to top